top of page

Vi har opprettet nyhetsbrev.

Dorcas-Deglet-Nour-entsteint-283 g.jpg

20. sep. 2021

Ny ankomst av varer til vårt lager, endring i reglene fra myndighetene, osv.

På denne siden vil vi dele nyheter om ny ankomst av varer, samt dele oppdaterte nyhetsbrev fra Mattilsynet, Tollvesenet og Landsbruksdirektoretat slik at våre samarbeidspartnere, kunder og leverandører får oppdatert info til enhver tid.

bottom of page